Tarinat Son of Man
Galleria
Ihmisen poika Kuvassa on 24-vuotias kehitysvammainen poika. Hän oli oppilaani ja ystäväni.Valokuvasin häntä ja piirsin hänestä kuvia. Taustalla voimme nähdä viitauksen Hieronymus Bochin maalaukseen Kristusta pilkataan. Ajattelen että voimme nähdä ikäänkuin Kristuksen laupiaat kasvot jokaisessa lapsessa ja jokaisessa kehitysvammaisessa ihmisessä. Miksi meidän on sitten niin vaikeaa hyväksyä lapsia ja vammaisia keskuuteemme?

In this picture is a 24 year old developmentally handicapped boy. He is my student and good friend.  I have drawn and taken pictures (photo) of him.  In the picture's background, we can see references to Hieronymus Bosch's painting.  I think that we can see Christ's face in every child and in every handicapped person.
To whom do we show charity and brotherly love?
Why is it so difficult to accept children and handicapped people into our midst?
Galleria
Tarinat