Taidetta aulatiloihin

Helsingin Laajasaloon Svanströminkuja 1 A-C valmistui kolme asumisoikeustaloa loppuvuodesta 2020 

Talojen aulatiloihin päätettiin asukkaiden viihtyisyyden  varmistamiseksi jo suunnitteluvaiheessa hankkia taidetta prosenttiperiaatteen mukaisesti. Arkkitehtitoimistosta  otettiin yhteyttä, koska heidän mielestään ”Taide rakentamisessa” -sivustolla olleiden näytteiden perusteella geometrinen abstraktismi sopisi erinomaisesti tähän moderniin kerrostalokohteeseen.
Rakennuttajana toimi  Helsingin kaupungin asuntotuotanto ATT, rakentajana NCC Suomi Oy ja arkkitehtisuunnitelusta vastasi Innovarch Oy.
 
Osaltani projekti käynnistyi helmikuussa 2020. Tutustuttuani kohteeseen paikanpäällä, tein ensimmäiset luonnokset jo maaliskuussa. Asuinrakennusten pelkistetty geometrinen muotokieli ja valitut tehostevärit sekä käytettävissä oleva tila toimivat innoittavina rajoitteina teoksia suunniteltaessa. Päädyttiin kolmeen samankokoiseen ympyränmuotoiseen MDF-levylle tehtyyn akryylimaalaukseen, jotka kiinnitetään asuinrakennusten aulaan eli porrashuoneeseen. Luonnokset 1:5 valmistuivat huhtikuun loppuun.  Kun ne oli hyväksytty, käytiin työmaalla varmistamassa sijoituspaikat ja maalausten koko toukokuussa. Toukokuun lopulla aloin työstää isompia luonnoksia, jotka valmistuivat elokuussa lopullisten teosten ollessa jo työn alla. Kaikki kolme maalausta olivat valmiina syyskuun loppuun mennessä. Teokset sijoitettiin paikoilleen 16.10.2020. Yhteistyö sujui osapuolten kesken erinomaisesti kaikissa vaiheissa.
Tutustu suunnittelemiini ja toteuttamiini julkisiin taideteoksiin.

Kuunsilta, A-talo

Vasten aurinkoa, B-talo

Syysaurinko, C-talo

Yrityksiä neliöidä ympyrä

Sommittelun lähtökohtana on jo antiikin matemaatikkoja kiinnostanut yritys neliöidä ympyrä harpin ja viivottimen avulla. Tämä tietysti on todettu mahdottomasti, mutta se on kiinnostanut matemaatikkoja ja filosofeja ainakin parituhatta vuotta.

Minulle maalarina se oli vain keino saada tukipisteitä mielenkiintoiselle sommitelmalle.

Tyylillisesti maalaukset lienevät konkretismia ja geometrista abstraktismia. Ne eivät pyri esittämään mitään itsensä ulkopuolelta. Kuitenkin ne voivat tuoda väreillään ja muodoillaan mieleen erilaisia havaintoja ympäristöstä –niin myös taiteilijalle työskentelyn aikana ja sen valmistuttua. Niinpä olen nimennyt osat sen mukaan, mihin ne itsellä assosioituivat: 1. Aurinko, ruska, peltoja –> ”Syysaurinko”, 2. Laskeva punainen aurinko, lokki (vai steppaileva hahmo?) –>”Vasten aurinkoa”, 3. Sininen hetki, kaamos, talvi-illta, kylmää valoa antava kuu, –> ”Kuun silta”(jota voi kävellä äärettömyyteen). Sarjan nimesin kokonaisuutena ”Nousee päivä–laskee päivä”.

Ehkä tällainen tuttujen asioiden löytäminen auttaa katsojaa paradoksaalisesti irrottautumaankin valokuvamaisen esittävyyden vaatimuksesta ja antautumaan värin ja muodon rytmin vietäväksi ja tekemään itselleen kysymyksen ”mitä tämä esittää” sijaan kysymyksen ”mitä kaikkea tästä tulee mieleen” ja ”miltä tämä tuntuu?”

Eero Österberg

Näin projekti eteni

Tein pienet luonnokset 1:5-mittakaavaan teosten hyväksymistä varten. Sen jälkeen tein kokoon 1:2 ja 1.2,5 versiot, lopullisten maalausten ollessa jo osin työn alla. 

Mitoitus ja sijainti varmistettiin mallin ja mittanauhan avulla.

Asentaminen tehtiin kiinteästi liiman avulla ja varmistettiin kiinnittimillä. 

Kaikki valmista asukkaita varten. Maalausten sävyt myötäilevät parvekkeissa ja porrashuoneissa käytettyä tehosteväriä.

Teokset jäivät suojattuina odottamaan aulojen viimeistelyä ja luovutusta rakennuttajalle.